Trước và sau khi điều trị bệnh nấm da bằng giải pháp Dr Michaels

TRƯỚC VÀ SAU

Lưu ý: hiệu quả của việc sử dụng giải pháp Dr Michaels Fungatinex có thể khác nhau từ người này sang người khác.