Trước và sau khi điều trị bệnh bạch biến bằng giải pháp Dr Michaels

TRƯỚC VÀ SAU

Hình ảnh điều trị Bệnh bạch biến bằng phương pháp Dr Michaels Vitilinex.

Hình 1: sau 12 tuần điều trị bằng phương pháp Dr Michaels. Ở những bệnh nhân có làn da sáng hơn, có thể quan sát thấy một số vùng da đỏ lên chứng tỏ quá trình điều trị khả quan. Quá trình tái sắc tố ở các ngón tay nhìn thấy rất rõ, và sự khác biệt về màu sắc giữa các vùng da trở nên khó phân biệt hơn.

Hình 2: sau 4 tuần điều trị bằng phương pháp Dr Michaels. Có thể quan sát thấy đường phân biệt các vùng sắc tố đã mờ hơn. Một số vùng da đã được tái sắc tố tại khu vực trung tâm ở vùng tổn thương.

Hình 3: sau 5 tuần điều trị bằng phương pháp Dr Michaels. Đường phân biệt các vùng sắc tố đã mờ hơn. Quá trình tái sắc tố đã được kích hoạt, có thể quan sát rất rõ tại vùng da bị tổn thương.

Hình 4: chỉ sau 6 tuần điều trị, các vùng tổn thương bạch biến đã được tái sắc tố hoàn toàn. Quá trình điều trị đạt hiệu quả nhanh chóng là do các vùng tổn thương bạch biến chưa bị mất sắc tố hoàn toàn. Quá trình tái sắc tố đã nhanh chóng làm đảo ngược quá trình mất sắc tố. 

Hình 5: sau 16 tuần điều trị bằng phương pháp Dr Michaels. Hình ảnh so sánh trước điều trị, cẳng chân đã được cạo sạch lông có thể nhìn thấy rất rõ các vùng tổn thương bạch biến. Sau 16 tuần điều trị, việc tái sắc tố các khu vực tổn thương gần như hoàn tất. 

Hình 6: sau 12 tháng điều trị bằng phương pháp Dr Michaels. Đa số các vùng tổn thương, xuất hiện là do da bị tổn thương bởi quá trình cào rách da nghiêmô trọng, đã được tái sắc tố. Bệnh nhân đã được khuyến cáo phải kiểm soát việc gãi làm tổn thương da, sẽ làm giảm sự xuất hiện các tổn thương mới. 

Hình 7: sau 13 tuần điều trị bằng phương pháp Dr Michaels. Ở những bệnh nhân có làn da sáng hơn, vùng tổn thương bạch biến có thể khó nhận biết hơn. Bệnh nhân này đã hoàn thành quá trình tái tạo sắc tố sau 13 tuần điều trị. 

Hình 8: sau 12 tuần điều trị bằng phương pháp Dr Michaels. Ghi nhận đầu tiên là quá trình bình thường hóa vùng da xung quanh khu vực tổn thương. Điểm thứ 2 là quá trình làm mờ đường biên giữa vùng da lành và vùng da tổn thương chứng tỏ quá trình tái sắc tố đã được kích hoạt. Điểm cuối cùng là những vùng được tái sắc tố phía trong khu vực tổn thương bạch biến. 

Một số hình ảnh điều trị Bệnh bạch biến khác bằng phương pháp Dr Michaels: